+84 903 703 537

Transimex – Khu công nghệ cao Q.9

Hưng Trí lắp đặt Dock Leveler và cửa Over Head cho công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics tại Khu công nghệ cao – Quận 9

Dock leveler do Hưng Trí lắp đặt tại công ty Transimex ở khu công nghệ cao - quận 9

Dock leveler do Hưng Trí lắp đặt tại công ty Transimex ở khu công nghệ cao – quận 9

transimex-dock-leveler-1

transimex-dock-leveler-2

transimex-dock-leveler-3

transimex-dock-leveler-4

 

transimex-over-head-1

Rate this post

Phản hồi

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU