+84 903 703 537

Kho lạnh Minh Trí

Hưng Trí cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh cho kho lạnh Minh Trí

Hệ thống thiết bị lạnh trung tâm.

Hệ thống thiết bị lạnh trung tâm.

Kho lạnh Minh Trí
3 (60%) 1 vote

Bình luận

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU