+84 903 703 537

Chọn van tiết lưu màng cân bằng ngoài

Van tiết lưu là bộ phận chính trong hệ thống kho lạnh, nó có nhiệm vụ tiết lưu lỏng môi chất ở áp suất cao, nhiệt độ cao xuống áp suất thấp và nhiệt độ bay hơi thấp. Nó còn có nhiệm vụ điều chỉnh lưu lượng môi chất cấp vào thiết bị bay hơi.

Van tiết lưu cân bằng ngoài thường sử dụng cho hệ thống lạnh thiết bị bay hơi có trở lực lớn. Việc chọn van tiết lưu phải dựa vào các thông số sau:

+ Nhiệt độ bay hơi, nhiệt độ ngưng tụ.

+ Năng suất lạnh Q0.

+ Loại môi chất làm việc trong hệ thống lạnh.

Ở đây tôi quyết định chọn van tiết lưu cân bằng ngoài của hãng Danfoss cho hệ thống. Với các thông số sau:

+ Môi chất lạnh sử dụng: NH3

+ Năng suất lạnh: Q0 = 39,6 kW

+ Nhiệt độ bay hơi t0 = -280C

+ Nhiệt độ ngưng tụ tk = 380C

Độ giáng áp qua van tiết lưu là

Với – tổn thất áp suất trên đường ống, khoảng 0,5 bar.

Tra trong catolog của hãng Danfoss ta chọn 3 van tiết lưu màng cho 3 dàn lạnh có kí hiệu TEA 20-5.


Thông số của van tiết lưu nhiệt cân bằng của Danfoss

Typet0, oC, barCông suất,kW
TEA 20-5-301413,7

 Nguyên lý cấu tạo van tiết lưu màng cân bằng ngoài

  

Van tiết lưu màng cân bằng ngoài TEA 20-5 của hãng Danfoss

 

Kích thước van TEA 20-5

Ngoài ra trong hệ thống còn sử dụng các van tiết lưu vào bình trung gian, van tiết lưu vào bình tách khí không ngưng ta sử dụng van tiết lưu tay điều chỉnh nhờ đóng mở van điện từ.

Chọn van tiết lưu màng cân bằng ngoài
4.5 (90%) 2 votes

Bình luận

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU