+84 903 703 537

Chọn bình chứa cao áp cho hệ thống kho lạnh

Bình chứa cao áp là một phần ko thể thiếu cho hệ thống kho lạnh

Công dụng:

Bình chứa cao áp được bố trí ngay sau bình ngưng tụ, dùng để chứa lỏng môi chất ở áp suất cao, nhiệt độ cao giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng liên tục cho van tiết lưu. Nó được đặt ngay dưới bình ngưng và được cân bằng áp suất với bình ngưng bằng các đường cân bằng hơi và lỏng. Nó có tác dụng chứa toàn bộ lượng gas trong hệ thống khi cần sửa chữa bảo dưỡng.

Cấu tạo bình chứa cao áp:

Bình chứa cao áp nằm ngang cho môi chất ammoniac là một hình trụ nằm ngang. Bình chứa cao áp được thiết kế để đảm bảo áp suất làm việc là 1,8MPa.

Cấu tạo bình chứa cao áp

1 – Đường cân bằng áp suất với bình ngưng; 2 – Đường nối với thiết bị tách khí không ngưng; 3 – Van an toàn ; 4 – Đồng hồ áp kế; 5 – Đường lỏng từ bình ngưng xuống; 6 – Đường lỏng từ bình tách khí không ngưng về; 7 – Đường cấp dịch,tiết lưu vào bình tách khí không ngưng; 8 – Kính xem gas; 9 – Xả dầu; 10 – Ống xả đáy

Tính toán bình chứa cao áp:

Theo quy định về an toàn thì sức chứa của bình chứa cao áp phải đạt 30% sức chứa của toàn bộ hệ thống bay hơi (bao gồm tất cả các tổ dàn và thiết bị làm lạnh không khí) đối với hệ thống cấp môi chất từ trên xuống. Ở đây ta sử dụng phương pháp cấp dịch tiết lưu trực tiếp vào dàn bay hơi – cấp dịch từ trên xuống. Thể tích bình chứa cao áp được xác định theo công thức sau:

Với VBH – dung tích hình học của hệ thống bay hơi, m3

Thể tích của dàn bay hơi chính là thể tích phần trong của toàn bộ ống thép mà môi chất chứa trong đó. Theo tính toán dàn bay hơi:

+ Dàn bay hơi gồm 12 ống, mỗi ống dài 2,5m

+ Gồm 6 dãy ống

Chiều dài tổng của ống thép trong 3 dàn lạnh là L = 600 m

Ta có

Theo kinh nghiệm thì lượng gas chứa trong dàn lạnh bằng 30% lựợng gas của toàn hệ thống. Do yêu cầu bình chứa cao áp phải chứa được toàn bộ lượng gas của hệ thống trong khi sửa chữa và bảo dưỡng. Vậy chọn bình chứa cao áp nằm ngang loại 0,75PB, [TL2,310] với các thông số sau:

Bảng thông số kỹ thuật của bình chứa cao áp 0,75PB

Loại bìnhDxS

mm

L

mm

H

mm

Thể tích

m3

Khối lượng      kg
0.75PB600×831905000,75430

 

Rate this post

Bình luận

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU