+84 903 703 537

C.P Group Bến Tre

Hưng Trí thi công và lắp đặt hế thống kho lạnh cho C.P Group Bến Tre

Hệ thống kho lạnh

Hệ thống kho lạnh

 

Rate this post

Bình luận

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU