+84 903 703 537

Chúng tôi hiện diện ở 15 quốc gia và không ngừng vươn lên
Chúng tôi có mặt ở 30 tỉnh thành và không ngừng phát triển
Hưng Trí - top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Cửa cuốn tốc độ cao

Quạt chắn gió

Màn nhựa PVC

Kho lạnh

OUR CLIENTS