+84 903 703 537

Cửa cuốn tốc độ cao dùng cho kho lạnh là loại cửa chuyên dùng cho kho lạnh với nhiệt độ âm sâu. Cửa cuốn tốc độ cao dùng cho kho lạnh mang lại sự tiện dụng cho việc xuất hàng ra vào trong kho lạnh, kho đông tuân thủ tiêu chuẩn HACCP.

Cửa cuốn tốc độ cao dùng cho kho lạnh được sử dụng trong kho lạnh, kho đông với nhiệt độ âm sâu.

Cửa cuốn tốc độ cao dùng cho kho lạnh được sử dụng trong kho lạnh, kho đông với nhiệt độ âm sâu.

Cửa cuốn tốc độ cao dùng cho kho lạnh

Hiển thị một kết quả duy nhất

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU