+84 903 703 537

Cửa cuốn tốc độ cao

còn gọi là cửa cuốn nhanh  hay cửa đóng mở nhanh là hệ cửa được lắp đặt tại các vị trí cửa ra vào, các khoang thông nhà máy, xưởng sản xuất, cửa kho lạnh, cửa cuốn tốc độ cao ngoài những tính năng cơ bản của cửa thông thường như làm kín, ngăn bụi, ngăn lạnh, ngăn gió mạnh, ngăn tạp vật lạ xâm nhập vào không gian mục đích, đặc biệt là tuân thủ các tiêu chuẩn HACCP.

Công ty Hưng Trí là nhà phân phối duy nhất cửa cuốn tốc độ cao – cửa cuốn nhanh của Maviflex – Pháp tại Việt Nam. Với đội ngũ hơn 400 nhân viên và có văn phòng đại diện từ nam ra bắc. Công ty Hưng Trí là nhà cung cấp Cửa đóng mở nhanh tin cậy nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Cửa cuốn tốc độ cao – Cửa cuốn nhanh Maviflex được ứng dụng tại nhiều nơi :

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho sân bay.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho sân bay.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho sân bay.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho sân bay.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho siêu thị.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho siêu thị.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho siêu thị.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho siêu thị.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho siêu thị.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho siêu thị.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho chỗ rửa xe chuyên nghiệp.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho chỗ rửa xe chuyên nghiệp.


Cửa cuốn tốc độ cao dùng cho chỗ rửa xe.

Cửa cuốn tốc độ cao dùng cho chỗ rửa xe.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho nhà xưởng hóa chất.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho nhà xưởng hóa chất.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho nhà xưởng hóa chất.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho nhà xưởng hóa chất.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho kho vận chuyển đông lạnh.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho kho vận chuyển đông lạnh.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho kho vận chuyển đông lạnh.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho kho vận chuyển đông lạnh.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho vận chuyển đông lạnh.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho vận chuyển đông lạnh.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho dược phẩm.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho dược phẩm.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho dược phẩm.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho dược phẩm.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho công nghiệp thực phẩm.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho công nghiệp thực phẩm.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho công nghiệp thực phẩm.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho công nghiệp thực phẩm.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho công nghiệp dầu khí.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho công nghiệp dầu khí.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho công nghiệp.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho công nghiệp.


Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho công nghiệp.

Cửa cuốn tốc độ cao Maviflex dùng cho công nghiệp.

Video giới thiệu cửa cuốn tốc độ cao Maviflex

Cửa cuốn tốc độ cao

Showing all 4 results

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU