+84 903 703 537

Nafishco – Nha Trang

Hưng Trí thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, kho lạnh cho công ty Nafishco – Nha Trang.

Việt Cường Canned Food

Hưng Trí thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa và kho lạnh cho công ty Việt Cường.

C.P Group Bến Tre

Hưng Trí thi công và lắp đặt hế thống kho lạnh cho C.P Group Bến Tre  

Nhà máy chế biến thủy sản Trang Khanh

Hưng Trí cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh cho nhà máy chế biến thủy sản Trang Khanh

Trung tâm thương mại Maximark – Cần Thơ

Hưng Trí cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Maximark – Cần Thơ

Kho lạnh Minh Trí

Hưng Trí cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh cho kho lạnh Minh Trí

Ga hàng hóa Tân Sân Nhất

Hưng Trí thi công và lắp đặt hệ thống kho lạnh ga hàng hóa Tân Sân Nhất

Kho lạnh Hưng Phát

Hưng Trí cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh cho kho lạnh Hưng Phát

Big C Bình Dương

Hưng Trí thi công hệ thống điều hòa không khí cho Big C Bình Dương

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU