+84 903 703 537

C.P Đồng Nai

Hưng Trí thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa, kho lạnh cho công ty C.P Đồng Nai.    

Transimex – Khu công nghệ cao Q.9

Hưng Trí lắp đặt Dock Leveler và cửa Over Head cho công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics tại Khu công nghệ cao – Quận 9  

Thủy sản Havico

Hưng Trí thi công hệ thống điều hòa và kho lạnh cho công ty thủy sản Havico.

Kho lạnh Hoàng Phi Quân 20000MT

Hưng Tri thiết kế và thi công kho lạnh Hoàng Phi Quân 20000MT.

Kho lạnh Hoàng Lai 1200MT

Hưng Trí thi công kho lạnh Hoàng Lai 1200MT.

Kho lạnh Hoàng Lai 8000MT

Hưng Trí thi công kho lạnh Hoàng Lai 8000MT.

Hạt giống C.P

Hưng Trí thi công kho lạnh công ty hạt giống C.P

Kho lạnh DHL – Bắc Ninh

Hưng Trí thi công kho lạnh DHL – Bắc Ninh.

DHL – Bình Dương

Hưng Trí thi công kho lạnh cho công ty DHL – Bình Dương.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU